Налични курсове

Словесно-изпълнителна дейност

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова

Подвижни и спортно-подготвителни игри

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Музикален инструмент

  • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров