Новини от сайта

  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА В ДГ

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги и студенти от специалност „Предучилищна педагогика и английски език“,  стажантската практика ще се проведе в присъствена  среда за времето от 28 март  април до 21 април  вкл., както следва:
   
  1.      Разпределените в съответните партньорски детски градини студенти да се свържат със своите учители-наставници за получаване на темите за деня/седмицата.
  2.      Всеки студент-стажант трябва да разработи минимум по 4 (четири) Идейни варианта на ситуации по всяко образователно направление, вкл. по английски език, които предварително е съгласувал със своите учители-наставници. Краен срок за качване на минимум 4 (четири) Идейни варианта е 30 април.
  3.      Идейните варианти на ситуации всеки студент трябва да качи на е-платформа ИНТЕРИОР, за която е осигурен достъп – 3 курс, 6 семестър, Стажантска практика в детската градина.
  4.      Моля всеки един преподавател-методик ако има допълнителни изисквания относно оформянето на Идейните варианти, да си ги опише в съответното направление в категорията Стажантска практика в детската градина“, като се съобрази с крайния срок на качване на Идейните варианти – 30 април.
  5.      Преподавателите-методици при необходимост да информират студентите по какъв начин ще проведе конферирането във връзка с обсъждане на получените Идейни варианти на ситуации.

  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми преподаватели и студенти,

  Присъственото обучение в Педагогически колеж - Плевен ще започне от 14 март 2022 г.(понеделник). Учебният процес ще се провежда съгласно седмичния график на занятията. Информация за разпределение на залите в които ще се провеждат лекциите и упражненията ще бъде поставена на информационното табло в колежа.

  За влизане и присъствие в сградата на колежа НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ.

  Необходимо е да се спазва изискването за НОСЕНЕ НА МАСКИ в затворените пространства.


  СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги-студенти и уважаеми колеги-преподаватели, 

  Предоставям на Вашето внимание информация относно организирането и провеждането на стажантската педагогическа  практика  на студентите от Педагогически колеж - Плевен през летния семестър на учебната 2021-2022 година, специалност Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и Английски език.

  На база проведения инструктаж на 7.02.2022 г. стажантската педагогическа  практика ще бъде проведена в присъствена образователна среда в 4 образователни институции.

  Въз основа на  предварителното разпределение, всеки студент е необходимо да се запознае със своя учител-наставник в училището и класът в който е определен,  както и със своите теми по различните предмети, по които   ще  провежда уроците си  по време на стажантската практика. Необходимо е Идейните варианти на уроците да бъдат предварително съгласувани с учителят-наставник, като за всеки учебен час трябва да са налице предварително разработени писмено такива. В  т.нар. „Дневници“,  всеки студент-стажант   е необходимо да си попълва формулярите  за предстоящите уроци, които при поискване от преподавателите-методици трябва да им ги предоставя за сведение. В същото време всеки студент-стажант е необходимо да запознае своя учител-наставник с последните страници от Дневникът, които те трябва да попълнят с окончателен Доклад. Дневниците е необходимо да се предадат на съответните академични наставници в края на стажантската практика. Всеки студент-стажант трябва да се запознае с правилата на приемащото партньорско училище, да ги спазва и уважава.

   

  N.B. ПРИ ПРОМЯНА НА СИТУАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С КОВИД 19, И ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩАТА ЩЕ ИМА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ


  По-стари теми...