Новини от сайта

  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги, 

  Предоставям на Вашето внимание информация относно организирането и провеждането на текуща педагогическа  практика  на студентите от Педагогически колеж - Плевен през зимния семестър на учебната 2021-2022 година, специалност Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и Английски език.

  Текущата педагогическа  практика ще бъде проведена в присъствена образователна среда,  но с оглед избягване струпването на много хора в затворени пространства ще участва само един студент и преподавател-методик.

  В електронната платформа на колежа в категорията „Текуща педагогическа практика в началното училище“ трябва да бъдат качени  от преподавателите-методици  изработените учебни филми по всички учебни предмети.  С оглед на настоящата ситуация тези филми е необходимо да послужат като допълнителен ресурс на всеки един студент.

  На база предварителното разпределение всеки студент е необходимо да се запознае със своята тема, клас, учебен предмет  и училище,  в което ще се проведе "Текущата практика". Необходимо е Идейните варианти на уроците да бъдат съгласувани с конкретните учители-наставници.

  Всеки преподавател трябва да  проведе в е-платформа ZOOM или Teams срещи със студентите за конфериране на техните Идейни варианти на уроци, както и да оцени  изпълнението на поставените им задачи.

  P.S. В категорията  "Текуща практика в началното училище" са качени бланките за попълване.

  N.B. ПРИ ПРОМЯНА НА СИТУАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С КОВИД 19, И ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩАТА ЩЕ ИМА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

  ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги, 

  Предоставям на Вашето внимание информация относно организирането и провеждането на текущата педагогическа практика  на студентите от Педагогически колеж - Плевен през зимния семестър на учебната 2021-2022 година, специалност Предучилищна педагогика и Английски език.

  Текущата педагогическа практика ще бъде проведена изцяло в електронна среда с оглед избягване струпването на много хора в затворени пространства и във връзка с това ограничаване присъствието на студентски групи в детската градина. В електронната платформа на колежа в категорията „Текуща педагогическа практика в детската градина“ трябва да бъдат качени  от преподавателите-методици  изработените учебни филми по всички образователни направления. С оглед на настоящата ситуация тези филми е необходимо да послужат като допълнителен ресурс на всеки един студент.

  На база предварително разпределение всеки студент е необходимо да се запознае със своята тема, възрастова група, образователно направление и детска градина, в която ще се проведе "Текущата практика". Необходимо е Идейните варианти на ситуациите да бъдат съгласувани с конкретните учители-наставници.

  Всеки преподавател трябва да  проведе в е-платформа ZOOM срещи със студентите за конфериране на техните Идейни варианти на педагогически ситуации, както и да оцени  изпълнението на поставените им задачи.

  P.S. В категорията  "Текуща практика в детската градина" са качени бланките за попълване.


  НОВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 2021-2022

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги преподаватели и студенти,

  Бих искал отново да ви поздравя с новата академична година и да ви пожелая здраве и успех. Искрено се надявам новата академичната година, макар и започнала в електронна среда да завърши в присъствена.


  По-стари теми...