Налични курсове

Технологии на обучението по говорна техника в началното училище

 • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова

Педагогическа социология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Приобщаващо образование

Курсът по ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ е насочен към формиране на базови знания за приобщаващото образование и свързаните с него процеси на приобщаване в образование#8230;
 • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Началната училищна педагогика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Педагогика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Психология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Предучилищна педагогика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Английски език – практически курс - I част (НУПАЕ)

 • Преподавател: хон. преп. Светлана Божинова