Налични курсове

Английски език – практически курс (ПУПАЕ)

  • Преподавател: хон. преп. Светлана Божинова

Английски език - практически курс (НУПАЕ)

  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова