Налични курсове

Гражданско и интеркултурно образование

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Хигиена и здравно образование

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Изобразително изкуство – теория и практика

  • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов

Теория на музиката и солфеж

  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева