Налични курсове

Физическо възпитание и спорт

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Защита на населението и околната среда

  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

Социалнопедагогически взаимодействия

  • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова