Налични курсове

Физическо възпитание и спорт

 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Текуща педагогическа практика в началното училище

 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова
 • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: хон. преп. Мая Валентинова
 • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Текуща педагогическа практика в детската градина

 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова
 • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
 • Преподавател: хон. преп. Гергана Кръстева
 • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Защита на населението и околната среда

 • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

Социалнопедагогически взаимодействия

 • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова