Налични курсове

Английски език (НУП)

 • Преподавател: хон. преп. Поля Шабанска

Физическо възпитание и спорт

 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Педагогика на конструиране и технологиите в ДГ

 • Преподавател: хон. преп. Гергана Кръстева
 • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

 • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова

Методика на обучението по човек - общество и човек - природа в началното училище

 • Преподавател: 2020 НУП Bilyana Mladenova
 • Преподавател: 2020 НУП Силвия Христова
 • Преподавател: 2020 НУП Стефани Христова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Десислава Христова
 • Преподавател: 2020 НУП Паулина Асенова
 • Преподавател: 2020 НУП Хайредин Янчев
 • Преподавател: 2020 НУП Натали Ятанска
 • Преподавател: 2020 НУП Роза УЗУНОВА
 • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Лора Недялкова
 • Преподавател: 2020 НУП Геновева Ненова
 • Преподавател: 2020 НУП Наталия Нетова
 • Преподавател: 2020 НУП Грета Калоянова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Кристияна Кръстева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Андрея Мацева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Радослава Тодорова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Цветелина Попова
 • Преподавател: 2020 НУП Силвия Пенчева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Анна Петкова
 • Преподавател: 2020 НУП Петя Петкова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Георги Борисов
 • Преподавател: 2020 НУП Аделина Белова
 • Преподавател: 2020 НУП Гергана Белчева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Ирина Блажева
 • Преподавател: 2020 НУП Ралица Бурова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Пламена Венелинова
 • Преподавател: 2020 НУП Ваня Величкова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Биляна Гаврилова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Мирослава Георгиева
 • Преподавател: 2020 НУП Мария Георгиева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Елена Георгиева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Диляна Гелева
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Румен Динков
 • Преподавател: 2020 НУП Цветина Димитринова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Атанас Дилов
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Анелия Иванова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Петя Иванова
 • Преподавател: 2020 НУП Ивета Иванова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Катя Лилова
 • Преподавател: 2020 НУПАЕ Пламена Рачева