Налични курсове

Подвижни и спортно-подготвителни игри

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Английски език (НУП)

  • Преподавател: хон. преп. Поля Шабанска

Физическо възпитание и спорт

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Педагогика на конструиране и технологиите в ДГ

  • Преподавател: хон. преп. Гергана Кръстева
  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

Английски език - практически курс - III част

  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова