Налични курсове

Общуването при децата

  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Психология на деца в риск

  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Детски музикален фолклор

  • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров

Театрално и педагогическо взаимодействие

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова