Налични курсове

Стажантска практика в детската градина

  • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова
  • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
  • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров
  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов
  • Преподавател: хон. преп. Людмила Гатева
  • Преподавател: ас. д-р Христина Гергова
  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова