Налични курсове

Педагогическа етика

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Английски език - практически курс

  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова