Налични курсове

Методи на педагогическите изследвания

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Литература за деца - 4 семестър

 • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. д-р Христина Гергова

Диференциална психология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Методика на обучението по … - Хоспитиране в детската градина

 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова
 • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
 • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: хон. преп. Мая Валентинова
 • Преподавател: хон. преп. Людмила Гатева
 • Преподавател: ас. д-р Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Методика на обучението по ... - Хоспитиране в началното училище

 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова
 • Преподавател: хон. преп. Димитър Новаков
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: хон. преп. Радка Топалска
 • Преподавател: гл. ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: хон. преп. Мая Валентинова
 • Преподавател: ас. д-р Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова