Налични курсове

Методи на педагогическите изследвания

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Литература за деца - 4 семестър

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова

Диференциална психология

  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова