Налични курсове

Педагогическа диагностика

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Игрова култура и артистично пресъздаване

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. д-р Христина Гергова