Налични курсове

Психология на детската игра

  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Литература за деца

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова

История на педагогиката и българското образование

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
  • Преподавател: гл. ас. д-р Александър Кръстев

Чуждестранна литература за деца

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова