Налични курсове

Технологии на обучението по БЕЛ в НУ

  • Преподавател: доц. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: гл. ас. д-р Христина Гергова

Арт педагогика

  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева