Новини от сайта

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в детската градина

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в детската градина

от доц. д-р Емил Бузов -
Number of replies: 0

Във връзка с изпълнение заповед № РД-10-457 от 24.04.2020 г. на Ректора на ВТУ, т. 4 и т. 5, е налице следната организация за провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 2 курс :

- разработена е категория Методика на обучението по … - „Хоспитиране в детската градина“ със следните образователни направления:  Български език и литература – 8 часа, Математика – 4 часа (само за 1 група), Околен свят – 8 часа, Изобразително изкуство – 8 часа, Физическо възпитание - 4 часа (само за 2 група);

- ОН Музика и ОН Конструиране и технологии са приключили своите наблюдения и студентите са оценени от преподавателите-методици. Поради тази причина по тези образователни направления няма да се създават курсове;

- преподавателите-методици по 5те образователни направления е необходимо да качат своите ресурси по съответните предмети и да дадат указания на студентите за изработване на задания;