Новини от сайта

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в началното училище и Стажантска практика в детската градина

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО - Хоспитиране в началното училище и Стажантска практика в детската градина

от доц. д-р Емил Бузов -
Number of replies: 0

Във връзка с изпълнение заповед № РД-10-457 от 24.04.2020 г. на Ректора на ВТУ, т. 4 и т. 5, е налице следната организация за провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалности Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език - 2 курс и провеждане на „Стажантска практика“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 3 курс:

1.       Провеждане на студентска практика „Хоспитиране“ за специалности Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език - 2 курс след съгласуване и потвърждение за съдействие от партньорските училища:

-          разработена категория „Хоспитиране“ с необходимия инструктаж в т. Обявления в е-платформа на колежа с 10 основни теми: Български език и литература, Математика, Английски език, Околен свят - 1 и 2 клас, Човекът и общество - 3 и 4 клас, Човекът и природата - 3 и 4 клас, Музика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт и оторизиран достъп до нея от всички студенти и преподаватели-методици;

-          предоставяне на линкове на записани уроци по учебните предмети, които учителите провеждат. Този подход е възприет след консултации с партньорските училища,  където се прецени, че е много трудно да бъде даден достъп до предвидените часове по съответните предмети на всички студенти, тъй като самите училища използват различни е-платформи за обучение, което създава допълнителни затруднения;

-          качване на всички получени линкове по съответните предмети и даване допълнителни ресурси и указания за работа на студентите от преподавателите-методици;


2.      Провеждане на „Стажантска практика“ за специалност Предучилищна педагогика и английски език - 3 курс

-          разработена категория „Стажантска практика“ с необходимия инструктаж в т. Обявления в е-платформа на колежа с 8 основни теми (образователни направления): Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии Физическа култура и Английски език и оторизиран достъп до нея от всички студенти и преподаватели-методици;

-          качени по два идейни варианта на ситуации от всеки студент по седемте основни образователни направления и по английски език;

-          записване (аудио и видео) на проведени в е-платформа ZOOM сесии на преподавателите от държавната изпитна комисия със студентите по групи, на които студентите ще дискутират представените от тях идейни варианти на ситуации;

-          при оценяването ще се имат предвид оценките  на студентите по дисциплините  „Хоспитиране “ и „Текуща практика“.