Новини от сайта

Добавени 2 електронни курса

 
Снимка на инж. Владимир Вътков
Добавени 2 електронни курса
от инж. Владимир Вътков - неделя, 12 май 2019, 11:39
 

  • Методика на обучението по математика в началното училище
  • Педагогика на обучението по математика в детската градина