Новини от сайта

Добавени 13 електронни курса

Добавени 13 електронни курса

от инж. Владимир Вътков -
Number of replies: 0

 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство в детската градина
 • Методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище
 • Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина
 • Методика на обучението по български език и литература в началното училище
 • Методика на обучението по музика в началното училище
 • Методика на обучението по човек - общество и човек - природа в началното училище
 • Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина
 • Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст
 • Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище
 • Педагогика на обучението по физическа култура в детската градина
 • Английски език - практически курс - III част
 • Английски език - практически курс - IV част
 • Методика на обучението по английски език в началното училище