Новини от сайта

Добавени 11 електронни курса

Добавени 11 електронни курса

от инж. Владимир Вътков -
Number of replies: 0

 •  Педагогика на обучението по музика в детската градина
 •  Методика на обучението по музика в началното училище
 •  Методи на педагогическите изследвания
 •  Основи на началната училищна педагогика
 •  Теория на възпитанието и дидактика
 •  Приобщаващо образование
 •  Предучилищна педагогика
 •  Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище
 •  Педагогика на обучението по конструиране и технологии в детската градина
 •  Диференциална психология
 •  Обща, възрастова и педагогическа психология