Новини от сайта

Deadline

 
Емил Бузов
Deadline
от доц. д-р Емил Бузов - петък, 20 септември 2019, 12:46
 

Уважаеми колеги, преди всичко искам да ви пожелая успешна академична година, която да е изпълнена с ваши творчески резултати и лично удовлетворение. Може би едно от тях ще е реализацията на ИНТЕРИОР.  Много ви моля до края на месец октомври да си актуализирате вашите курсове, с оглед да се даде достъп на студентите до тях.

Успех!!!