Новини от сайта

Зимен семестър

Зимен семестър

от доц. д-р Емил Бузов -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

До края на януари се отправят Новогодишни пожелания и в тази връзка искам да ви пожелая през настоящата 2021 година много здраве и още толкова професионални успехи.

С това съобщение искам да ви напомня да си прегледате преди края на зимния семестър вашите ресурси по учебните дисциплини и да разнесете оценките от поставените задания и в е-платформа. При обективна необходимост  може да удължите крайните срокове за изпращане на материали от страна на студентите. Моля всички материали, генерирани по време на вашите онлайн срещи със студентите да ги качите в съответните категории.

Още веднъж с най-добри благопожелания на всички вас.