Новини от сайта

Работа в електронна среда

Работа в електронна среда

от доц. д-р Емил Бузов -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги и студенти,

искам да благодаря на всички преподаватели и студенти, които през последните няколко месеца  отговорно, професионално  и активно работиха в интерактивна среда чрез е-платформа MOODLE и по този начин допринесоха за успешно завършване на летния семестър. Бяха разработени повече от 40 категории по всички дисциплини, предвидени за този период от време, качени стотици ресурси, лекции, мултимедийни презентации, материали, видео и онлайн уроци, тестове и задания. Много голяма част от студентите своевременно предаваха своите разработки по различните дисциплини, участваха  в срещи (чрез е-платформа ЗУУМ) със своите преподаватели и по този начин успешно приключиха този семестър.

Желая на всички здраве и до нови срещи в е-платформа MOODLE и през следващата академична година!