Налични курсове

Словесно-изпълнителна дейност

  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

Подвижни и спортно-подготвителни игри

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Музикален инструмент

  • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров