Налични курсове

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

Методика на обучението по конструиране, технологии и предприемачество в ДГ и НУ

  • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов