Налични курсове

Технологии на обучението по говорна техника в началното училище

 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Педагогическа социология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Приобщаващо образование

Курсът по ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ е насочен към формиране на базови знания за приобщаващото образование и свързаните с него процеси на приобщаване в образование#8230;
 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Теория на възпитанието и дидактика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Обща, възрастова и педагогическа психология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Предучилищна педагогика

 • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Английски език - практически курс

 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова