Налични курсове

Педагогическа социология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Приобщаващо образование

 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Теория на възпитанието и дидактика

 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Обща, възрастова и педагогическа психология

 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Предучилищна педагогика

 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Английски език - практически курс

 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова