Налични курсове

Физическо възпитание и спорт

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Педагогика на конструиране и технологиите в ДГ

  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов
  • Преподавател: преп. Людмила Гатева

Методи на педагогическите изследвания

  • Преподавател: доц. дн Йосиф Нунев