Налични курсове

Физическо възпитание и спорт

  • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Методи на педагогическите изследвания

  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова