Available courses

Общуването при децата

  • Teacher: доц. д-р Анелия Рангелова

Психология на деца в риск

  • Teacher: доц. д-р Анелия Рангелова

Детски музикален фолклор

  • Teacher: ас. д-р Венцислав Петров