Available courses

Занимателна математика

 • Teacher: ас. Ивелина Начева

Социалнопедагогически взаимодействия

 • Teacher: доц. д-р Боряна Здравкова

Платформа за електронно обучение

 • Teacher: доц. д-р Димитър Минчев

Теория на възпитанието и дидактика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Предучилищна педагогика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Приобщаващо образование

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Диференциална психология

 • Teacher: доц. д-р Анелия Рангелова

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Teacher: ас. Христина Гергова

Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Teacher: ас. Христина Гергова