Available courses

Музикален инструмент

 • Teacher: ас. д-р Венцислав Петров

Методика на обучението по … - Хоспитиране в детската градина

 • Teacher: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Teacher: ас. Димитър Новаков
 • Teacher: ас. Ивелина Начева
 • Teacher: ас. д-р Венцислав Петров
 • Teacher: ас. Христина Гергова
 • Teacher: преп. Анелия Рачкова

Методика на обучението по ... - Хоспитиране в началното училище

 • Teacher: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Teacher: ас. Димитър Новаков
 • Teacher: ас. Ивелина Начева
 • Teacher: доц. д-р Пенка Марчева
 • Teacher: ас. д-р Венцислав Петров
 • Teacher: преп. Маргарита Гаврилова
 • Teacher: ас. Христина Гергова
 • Teacher: преп. Анелия Рачкова

Стажантска практика в детската градина

 • Teacher: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Teacher: ас. Димитър Новаков
 • Teacher: ас. Ивелина Начева
 • Teacher: ас. д-р Венцислав Петров
 • Teacher: доц. д-р Емил Бузов
 • Teacher: преп. Маргарита Гаврилова
 • Teacher: ас. Христина Гергова
 • Teacher: преп. Анелия Рачкова

Изобразително изкуство за деца

 • Teacher: гл. ас. д-р Илиян Христов

Арт педагогика

 • Teacher: доц. д-р Пенка Марчева

Психология на детската игра

 • Teacher: доц. д-р Анелия Рангелова

Театрално и педагогическо взаимодействие

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Teacher: ас. Христина Гергова

Игрова култура и артистично пресъздаване

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Teacher: ас. Христина Гергова

Литература за деца

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова

Чуждестранна литература за деца

 • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова

Занимателна математика

 • Teacher: ас. Ивелина Начева

Социалнопедагогически взаимодействия

 • Teacher: доц. д-р Боряна Здравкова

Платформа за електронно обучение

 • Teacher: доц. д-р Димитър Минчев

Теория на възпитанието и дидактика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Предучилищна педагогика

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев

Приобщаващо образование

 • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Teacher: ас. Александър Кръстев