Налични курсове

Занимателна математика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева

Социалнопедагогически взаимодействия

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова

Платформа за електронно обучение

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Димитър Минчев

Теория на възпитанието и дидактика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Предучилищна педагогика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Приобщаващо образование

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Обща, възрастова и педагогическа психология

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Диференциална психология

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Методи на педагогическите изследвания

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Методика на обучението по музика в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: ас. Венцислав Петров

Педагогика на обучението по музика в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: ас. Венцислав Петров