Налични курсове

Английски език - практически курс

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Английски език - практически курс - III част

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Английски език - практически курс - IV част

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

История на педагогиката и българското образование

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Взаимодействие в мултикултурна среда

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Неформално образование

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Педагогическа етика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев