Налични курсове

Методика на обучението по английски език в детската градина

Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

Английски език - практически курс

Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Английски език - практически курс - III част

Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Английски език - практически курс - IV част

Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова