Налични курсове

Диференциална психология

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Методи на педагогическите изследвания

Категория: Дисциплини
В лекционния курс по МПИ се разглежда методологията на педагогиката в най-динамичната ѝ част - изследователския инструментариум. Тази информация ще му помогне да #8230;
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Методика на обучението по български език и литература в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Математика в начален курс

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева

Методика на обучението по конструиране, технологии и предприемачество в ДГ и НУ

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

Методика на обучението по музика в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров

Педагогика на обучението по музика в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров

Английски език - практически курс - IV част

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

Методика на обучението по английски език в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова