Музикален инструмент

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров

Методика на обучението по … - Хоспитиране в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: ас. Димитър Новаков
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: ас. Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Методика на обучението по ... - Хоспитиране в началното училище

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: ас. Димитър Новаков
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Стажантска практика в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов
 • Преподавател: ас. Димитър Новаков
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева
 • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
 • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов
 • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова
 • Преподавател: преп. Анелия Рачкова

Методика на обучението по английски език в детската градина

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

Изобразително изкуство за деца

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов

Арт педагогика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева

Психология на детската игра

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

Театрално и педагогическо взаимодействие

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Игрова култура и артистично пресъздаване

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
 • Преподавател: ас. Христина Гергова

Литература за деца

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова

Чуждестранна литература за деца

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова

Занимателна математика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: ас. Ивелина Начева

Социалнопедагогически взаимодействия

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова

Платформа за електронно обучение

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Димитър Минчев

Теория на възпитанието и дидактика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Основи на началната училищна педагогика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Предучилищна педагогика

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Приобщаващо образование

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
 • Преподавател: ас. Александър Кръстев

Обща, възрастова и педагогическа психология

Категория: Дисциплини
 • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова