Великотърновски университет 

"Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически колеж - Плевен

Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация - ИНТЕРИОР  Новини от сайта

  Емил Бузов
  Deadline
  by доц. д-р Емил Бузов - Friday, 20 September 2019, 12:46 PM
   

  Уважаеми колеги, преди всичко искам да ви пожелая успешна академична година, която да е изпълнена с ваши творчески резултати и лично удовлетворение. Може би едно от тях ще е реализацията на ИНТЕРИОР.  Много ви моля до края на месец октомври да си актуализирате вашите курсове, с оглед да се даде ...

  Read the rest of this topic
  (56 words)
   
  Емил Бузов
  Обучението
  by доц. д-р Емил Бузов - Monday, 1 July 2019, 3:27 PM
   
  Уважаеми колеги, мисля, че обучението ни бе направено на много високо професионално ниво. Сега това се очаква и от нас. Успешно пътешествие с Т-платформа!
   
  Picture of доц. д-р Димитър Минчев
  Обучение за работа с платформата
  by доц. д-р Димитър Минчев - Thursday, 27 June 2019, 11:44 AM
   

  В периода от 26.07.2019 до 28.07.2019 г. се проведе обучение за работа с платформата по проект "Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация".

  ИНТЕРИОР

     Available courses

  Занимателна математика

  • Teacher: ас. Ивелина Начева

  Социалнопедагогически взаимодействия

  • Teacher: доц. д-р Боряна Здравкова

  Платформа за електронно обучение

  • Teacher: доц. д-р Димитър Минчев

  Теория на възпитанието и дидактика

  • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Teacher: ас. Александър Кръстев

  Основи на началната училищна педагогика

  • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Teacher: ас. Александър Кръстев

  Предучилищна педагогика

  • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Teacher: ас. Александър Кръстев

  Приобщаващо образование

  • Teacher: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Teacher: ас. Александър Кръстев

  Диференциална психология

  • Teacher: доц. д-р Анелия Рангелова

  Методика на обучението по български език и литература в началното училище

  • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Teacher: ас. Христина Гергова

  Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

  • Teacher: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Teacher: ас. Христина Гергова