Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически колеж - Плевен

Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация - ИНТЕРИОР


  Новини от сайта

  Зимен семестър

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги,

  До края на януари се отправят Новогодишни пожелания и в тази връзка искам да ви пожелая през настоящата 2021 година много здраве и още толкова професионални успехи.

  С това съобщение искам да ви напомня да си прегледате преди края на зимния семестър вашите ресурси по учебните дисциплини и да разнесете оценките от поставените задания и в е-платформа. При обективна необходимост  може да удължите крайните срокове за изпращане на материали от страна на студентите. Моля всички материали, генерирани по време на вашите онлайн срещи със студентите да ги качите в съответните категории.

  Още веднъж с най-добри благопожелания на всички вас.

  Е-курс по Защита на населението от околната среда - ЗНОС

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги от 3 курс, материалите по ЗНОС са качени и всеки би трябвало да има достъп до тях!

  За всяка една от трите специалности има поставени групови и индивидуални задачи като прикачени файлове. Моля да се съобразите с този факт.

  Електронно обучение с отдалечен достъп

  от доц. д-р Емил Бузов -

  Уважаеми колеги и студенти, очевидно и тази учебна година ще премине под знака на електронното обучение с отдалечен достъп. Моля всички колеги да си актуализират е-ресурси и материали, за да могат нашите студенти да изпитат удоволствието за работа с тях. Желая на всички  успешна работа в  електронна среда с идеята скоро тази среда  да се превърне в присъствена.

  Бъдете здрави!

  По-стари теми...