Великотърновски университет 

"Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически колеж - Плевен

Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация - ИНТЕРИОР  Новини от сайта

  Емил Бузов
  Среща с платформа ZOOM
  от доц. д-р Емил Бузов - понеделник, 23 март 2020, 12:07
   

  Уважаеми колеги от първи курс, специалност Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и Английски език, за мен бе особено удоволствие днес заедно да участваме в платформа ZOOM. Видяхме се, поговорихме си, уточнихме се по всички възникнали въпроси, смяхме се и т.н. Следваща среща - ...

  Прочетете още от тази тема 
  (55 думи)
  Емил Бузов
  Платформа ZOOM - Часове по МОТП
  от доц. д-р Емил Бузов - събота, 21 март 2020, 16:15
   

  Уважаеми колеги от 1 курс, специалност Начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и Английски език. В понеделник от 10.00 ще има онлайн среща чрез Програма ZOOM. Моля да се свържете с груповите си отговорници за инструктаж за регистрацията, която отнема 5-6 минути, ако всичко е ...

  Прочетете още от тази тема 
  (66 думи)
  Емил Бузов
  ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛЗВАТ Е-ПЛАТФОРМА ИНТЕРИОР
  от доц. д-р Емил Бузов - четвъртък, 19 март 2020, 14:28
   

  Уважаеми студенти, моля всички, които използват е-платформа ИНТЕРИОР да спазват учебната програма и да са онлайн, когато имат часове по различните предмети. Ако имате въпроси по приложените ресурси, моля използвайте ЧАТ за поставяне на уточняващи въпроси към преподавателите. По същото време те ...

  Прочетете още от тази тема 
  (72 думи)  Налични курсове

  Методика на обучението по английски език в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  Изобразително изкуство за деца

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Илиян Христов

  Арт педагогика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева

  Психология на детската игра

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

  Театрално и педагогическо взаимодействие

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Игрова култура и артистично пресъздаване

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Литература за деца

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова

  Чуждестранна литература за деца

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова

  Занимателна математика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: ас. Ивелина Начева

  Социалнопедагогически взаимодействия

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова

  Платформа за електронно обучение

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Димитър Минчев

  Теория на възпитанието и дидактика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Основи на началната училищна педагогика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Предучилищна педагогика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Приобщаващо образование

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Обща, възрастова и педагогическа психология

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

  Диференциална психология

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

  Методи на педагогическите изследвания

  Категория: Дисциплини
  В лекционния курс по МПИ се разглежда методологията на педагогиката в най-динамичната ѝ част - изследователския инструментариум. Тази информация ще му помогне да #8230;
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Методика на обучението по български език и литература в началното училище

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Математика в начален курс

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: ас. Ивелина Начева

  Методика на обучението по конструиране, технологии и предприемачество в ДГ и НУ

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров
  • Преподавател: доц. д-р Емил Бузов

  Методика на обучението по музика в началното училище

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
  • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров

  Педагогика на обучението по музика в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
  • Преподавател: ас. д-р Венцислав Петров

  Методика на обучението по английски език в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

  Английски език - практически курс - IV част

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

  Методика на обучението по английски език в началното училище

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

  Английски език - практически курс

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  Английски език - практически курс - III част

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  Английски език - практически курс - IV част

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  История на педагогиката и българското образование

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Взаимодействие в мултикултурна среда

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Неформално образование

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Педагогическа етика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев