Великотърновски университет 

"Св. св. Кирил и Методий"

Педагогически колеж - Плевен

Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация - ИНТЕРИОР  Новини от сайта

  Емил Бузов
  Deadline
  от доц. д-р Емил Бузов - петък, 20 септември 2019, 12:46
   

  Уважаеми колеги, преди всичко искам да ви пожелая успешна академична година, която да е изпълнена с ваши творчески резултати и лично удовлетворение. Може би едно от тях ще е реализацията на ИНТЕРИОР.  Много ви моля до края на месец октомври да си актуализирате вашите курсове, с оглед да се даде ...

  Прочетете още от тази тема 
  (56 думи)
  Емил Бузов
  Обучението
  от доц. д-р Емил Бузов - понеделник, 1 юли 2019, 15:27
   
  Уважаеми колеги, мисля, че обучението ни бе направено на много високо професионално ниво. Сега това се очаква и от нас. Успешно пътешествие с Т-платформа!
  Снимка на доц. д-р Димитър Минчев
  Обучение за работа с платформата
  от доц. д-р Димитър Минчев - четвъртък, 27 юни 2019, 11:44
   

  В периода от 26.07.2019 до 28.07.2019 г. се проведе обучение за работа с платформата по проект "Инфраструктурна технологична платформа за развитие, изследвания, обучение и реализация".

  ИНТЕРИОР
  Налични курсове

  Занимателна математика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: ас. Ивелина Начева

  Социалнопедагогически взаимодействия

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Боряна Здравкова

  Платформа за електронно обучение

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Димитър Минчев

  Теория на възпитанието и дидактика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Основи на началната училищна педагогика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Предучилищна педагогика

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Приобщаващо образование

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев
  • Преподавател: ас. Александър Кръстев

  Обща, възрастова и педагогическа психология

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

  Диференциална психология

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Анелия Рангелова

  Методи на педагогическите изследвания

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Йосиф Нунев

  Методика на обучението по български език и литература в началното училище

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: гл. ас. д-р Росица Пенкова
  • Преподавател: ас. Христина Гергова

  Методика на обучението по музика в началното училище

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
  • Преподавател: ас. Венцислав Петров

  Педагогика на обучението по музика в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: доц. д-р Пенка Марчева
  • Преподавател: ас. Венцислав Петров

  Методика на обучението по английски език в детската градина

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Маргарита Гаврилова

  Английски език - практически курс

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  Английски език - практически курс - III част

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова

  Английски език - практически курс - IV част

  Категория: Дисциплини
  • Преподавател: преп. Кремена Ангелова